rls.rh | Ochrona Danych
260
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-260,locale-pl-pl,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.7,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Ochrona Danych

Ochrona Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, jak poniżej:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Remontowa LNG Systems Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 42, 84 – 230 Rumia
NIP 95800033970
REGON 191056699

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, jak też innymi przepisami prawa, wynikającymi z wykonywania zadań przez Administratora;

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dotyczą,
– sprostowania danych osobowych,
– żądania usunięcia danych osobowych,
– żądania ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe;

7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
– tel. + 48 505607567
– e-mail: iod@rls.rh.pl