rls.rh | rls.rh
1418
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1418,locale-en-gb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.7,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

About LNG

LNG (Liquifed Natural Gas) is the usual natural gas cooled down to -160 °C. In this state of matter, it has a volume about 630 times smaller than in the gaseous state, thanks to which the “energy density” increases. Furthermore, the liquefaction process of natural gas requires its thorough purification from carbon dioxide, propane-butane, moisture, liquid hydrocarbons and helium, as a result of which it consists almost entirely of pure methane (approx. 95%). It does not contain sulphur compounds, does not have toxic properties and spreads immediately in the atmosphere, which makes the LNG fuel ecological and safe.

In the era of rapidly shrinking oil reserves and more and more contaminated atmosphere, LNG is no longer merely an alternative and is slowly becoming one of the main fuels in the world. Apart from the ecological aspect, what speaks in favour of LNG is also the economic aspect (possibility of purchase on global markets) and the fact that it enables diversification of supply (independence from transmission through pipelines) and thereby ensures energy security.

Information about the project

Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej

Projekt współfnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa ‘Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa’.Działania 1.1 ‘Projekty B+R przedsiębiorstw’.Poddziałania 1.1.1 ‘Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’ POIR 2016r.

Opis projektu:

W ramach projektu wypracowane zostaną rozwiązania umożliwiające wykorzystanie paliwa LNG w jednostkach pływających, pojazdach drogowych i kolejowych, dzięki zastosowaniu efektywnych energetycznie i zasobowo rozwiązań technologicznych.Głównym rynkiem dla wdrożeń rozwiązań, które zostaną wypracowane w ramach projektu będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Cele projektu:

Rozwój efektywnych energetycznie mobilnych systemów zasilania umożliwiających
wykorzystanie LNG jako paliwa w jednostkach pływających, pojazdach drogowych i
kolejowych poprzez opracowanie innowacyjnych elementów systemów zasilania LNG,
m.in.:
  • Zbiorniki LNG o zoptymalizowanych parametrach konstrukcyjnych
  • Odzysk mocy chłodniczej
  • Ponowne skroplenie gazu odprowadzonego ze zbiornika

Wartość projektu

15.253.226,19 zł

w tym dofnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

7.911.554,75 zł

Okres realizacji projektu

3 lipca 2017r. – 1 lipca 2022r.

Informacja o projekcie

Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu dystrybucji LNG w oparciu o kriogeniczne kontenery zbiornikowe

Projekt – Acton no 2016-PL-TM-0268-S – współfnansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Agencja zarządzająca UE – Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)Program: “Łącząc Europę”

Opis i cel projektu:

Celem działania jest zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG. Głównym zadaniem stacji będzie długoterminowe utrzymywaniebezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników kontenerowych LNG. Umożliwi to dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu (włączając nieeksploatowany do tej pory w tych celach transport kolejowy, śródlądowy i morski).Dodatkową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania L-CNG. Stacja pilotażowa zlokalizowana będzie w Sławkowie (woj. Śląskie) na terenie Euroterminala kolejowego w sąsiedztwie kluczowych szlaków transportowych korytarza sieci TEN-T.W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in następujące zadania:

  1. Koordynacja i zarządzanie projektem
  2. Projekt instalacji pilotażowej
  3. Budowa instalacji pilotażowej
  4. Pilotaż i prace studyjne
  5. Działalność informacyjno promocyjna

Głównym rynkiem dla wdrożeń rozwiązań, które zostaną wypracowane w ramach projektu będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Wartość projektu

1.890.582,00 EUR

w tym dofnansowanie z Programu “Łącząc Europę”:

945.291,00 EUR

Okres realizacji projektu

1 grudnia 2017r. – 3 grudnia 2020r

Zapytania ofertowe

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Archiwum

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.