rls.rh | rls.rh
15
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.7,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

O LNG

LNG (Liquifed Natural Gas – skroplony gaz ziemny) to schłodzony do -160 °C zwykły gaz ziemny. W takim stanie skupienia ma on ok. 630 razy mniejszą objętość niż w stanie lotnym dzięki czemu wzrasta „gęstość energii”. Ponadto proces skraplania gazuziemnego wymaga jego dokładnego oczyszczenia z dwutlenku węgla, propanu-butanu, wilgoci, ciekłych węglowodorów, helu w wyniku czego składa się on prawie w całości z czystego metanu (ok. 95%). Nie zawiera związków siarki, nie ma właściwości toksyczny, korozyjnych, błyskawicznie rozrzedza się w atmosferze co powoduje, że LNG jest paliwem ekologicznym i bezpiecznym.

W epoce błyskawicznie kurczących się zasobów ropy nafowej oraz coraz bardziej zanieczyszczonej atmosfery, LNG przestaje być alternatywą i powoli staje się jednym z głównych paliw na świecie. Poza aspektem ekologicznym na korzyść LNG przemawiatakże aspekt ekonomiczny (możliwość zakupu na rynkach światowych) oraz fakt, że umożliwia on dywersyfkację dostaw (uniezależnienie się od przesyłu rurociągami), a tym samym zapewnia bezpieczeństwo energetyczne.

Informacja o projekcie

Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplone

Projekt współfnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa ‘Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa’.Działania 1.1 ‘Projekty B+R przedsiębiorstw’.Poddziałania 1.1.1 ‘Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’ POIR 2016r.

Opis projektu:

W ramach projektu wypracowane zostaną rozwiązania umożliwiające wykorzystanie paliwa LNG w jednostkach pływających, pojazdach drogowych i kolejowych, dzięki zastosowaniu efektywnych energetycznie i zasobowo rozwiązań technologicznych.Głównym rynkiem dla wdrożeń rozwiązań, które zostaną wypracowane w ramach projektu będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Cele projektu:

Rozwój efektywnych energetycznie mobilnych systemów zasilania umożliwiających
wykorzystanie LNG jako paliwa w jednostkach pływających, pojazdach drogowych i
kolejowych poprzez opracowanie innowacyjnych elementów systemów zasilania LNG,
m.in.:
  • Zbiorniki LNG o zoptymalizowanych parametrach konstrukcyjnych
  • Odzysk mocy chłodniczej
  • Ponowne skroplenie gazu odprowadzonego ze zbiornika

Wartość projektu

15.253.226,19 zł

w tym dofnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

7.911.554,75 zł

Okres realizacji projektu

3 lipca 2017r. – 1 lipca 2022r.

Informacja o projekcie

Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu dystrybucji LNG w oparciu o kriogeniczne kontenery zbiornikowe

Projekt – Acton no 2016-PL-TM-0268-S – współfnansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

 

Agencja zarządzająca UE – Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)Program: “Łącząc Europę”

Opis i cel projektu:

Celem działania jest zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG. Głównym zadaniem stacji będzie długoterminowe utrzymywaniebezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników kontenerowych LNG. Umożliwi to dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu (włączając nieeksploatowany do tej pory w tych celach transport kolejowy, śródlądowy i morski).Dodatkową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania L-CNG. Stacja pilotażowa zlokalizowana będzie w Sławkowie (woj. Śląskie) na terenie Euroterminala kolejowego w sąsiedztwie kluczowych szlaków transportowych korytarza sieci TEN-T.W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in następujące zadania:

  1. Koordynacja i zarządzanie projektem
  2. Projekt instalacji pilotażowej
  3. Budowa instalacji pilotażowej
  4. Pilotaż i prace studyjne
  5. Działalność informacyjno promocyjna

Głównym rynkiem dla wdrożeń rozwiązań, które zostaną wypracowane w ramach projektu będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Wartość projektu

1.890.582,00 EUR

w tym dofnansowanie z Programu “Łącząc Europę”:

945.291,00 EUR

Okres realizacji projektu

1 grudnia 2017r. – 3 grudnia 2020r

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.