REMONTOWA LNG SYSTEMS LOGO

Zapytania ofertowe  

20. Zapytanie z dnia 10.12.2018: The subject of the order is the delivery of the equipment for the docking station

Appendix No. 1 Tender Form

Appendix No. 2 Declaration on the lack of relations with the Ordering Party

Appendix No. 3 Draft of Agreement

Appendix No. 4 Anti-corruption clause

Appendix No. 4 Declaration

Appendix No. 5 Rules and obligations of the supplier

REQUEST FOR PROPOSAL


19. Zapytanie ofertowe na: Dostarczenie jednej sztuki licencji oprogramowania do projektowania termicznego, oceny i symulacji procesów urządzeń służących do wymiany ciepła

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Specyfikacja

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Wzór umowy

Deklaracja Antykorupcyjna

Potwierdzenie zapoznania się z deklaracją antykorupcyjną RLS

Klauzula RODO RLS


18. Zapytanie ofertowe na: Wybór Towarzystwa Kwalifikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań kolejowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Wzór umowy

Deklaracja Antykorupcyjna RLS

Potwierdzenie zapoznania się z deklaracją antykorupcyjną RLS

Klauzula RODO RLS


17. Zapytanie z dnia 20.11.2018: The subject of this request for proposal is complete CNG dispenser delivery

App. 1 Offer Form

App. 2 The statement of the lack of capital or personal connections

App. 3.1 The Anti-Corruption Confirmation

App. 3.2 The Anti-Corruption Declaration

Request for proposal


16. Zapytanie ofertowe na: Wybór dostawcy osprzętu próżniowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Wzór umowy

Deklaracja Antykorupcyjna RLS

Potwierdzenie zapoznania się z deklaracją antykorupcyjną RLS

Klauzula RODO RLS


15. Zapytanie z dnia 05.11.2018: The subject of the order is the delivery of the equipment for the docking station - ANULOWANE

Appendix No. 1 Tender Form

Appendix No. 2 Declaration on the lack of relations with the Ordering Party

Appendix No. 3 Draft of Agreement - korekty

Appendix No. 4 Anti-corruption clause

Appendix No. 4 Declaration

Appendix No. 5 Rules and obligations of the supplier

REQUEST FOR PROPOSAL


14. Zapytanie z dnia 30.10.2018: The subject of this request for proposal is complete CNG dispenser delivery

App. 1 Offer Form

App. 2 The statement of the lack of capital or personal connections

App. 3.1 The Anti-Corruption Confirmation

App. 3.2 The Anti-Corruption Declaration

Request for proposal


13. Zapytanie ofertowe na: Wybór dostawcy detektora helowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Deklaracja Antykorupcyjna RLS

Potwierdzenie zapoznania się z deklaracją antykorupcyjną RLS

Wzór umowy

Klauzula RODO RLS


12. Zapytanie ofertowe na dostawę dennic

Zapytanie ofertowe

Klauzula RODO RLS

Załącznik nr 1 (Rysunek - Dennica_pełna_zbiornik_wewnetrzny)

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu)

Załącznik nr 4 (Oświadczenie o braku powiązań)


11. Zapytanie ofertowe na: Wybór Towarzystwa Klasyfikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań kolejowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Deklaracja Antykorupcyjna

Potwierdzenie zapoznania się z deklaracją antykorupcyjną

Wzór umowy


10. Zapytanie ofertowe na: Wybór Towarzystwa Klasyfikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań drogowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Deklaracja Antykorupcyjna

Potwierdzenie zapoznania się z deklaracją antykorupcyjną

Wzór umowy


9. Zapytanie z dnia 02.10.2018: The subject of the order is the delivery of the equipment and documentation for the docking station - ANULOWANE

Appendix No. 1 Tender Form

Appendix No. 2 Declaration on the lack of relations with the Ordering Party.

Appendix No. 3 Draft of Agreement

Appendix No. 4 Anti-corruption clause

Appendix No. 4 Declaration.

Appendix No. 5 Rules and obligations of the supplier according to the procedures of the Innovation and Networking Executive Agency

REQUEST FOR PROPOSAL


8. Zapytanie ofertowe na: Wybór Towarzystwa Klasyfikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań kolejowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Deklaracja Antykorupcyjna

Potwierdzenie zapoznania się z deklaracją antykorupcyjną

Wzór umowy