REMONTOWA LNG SYSTEMS LOGO

Zapytania ofertowe  


3. Zapytanie ofertowe na wybór Towarzystwa Klasyfikacyjnego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Specyfikacja

Oświadczenie o braku powiązań

Deklaracja antykorupcyjna

 


2. Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie oprogramowania CAD

Unieważnienie zapytania ofertowego - pismo

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Klauzula Antykorupcyjna

Deklaracja Antykorupcyjna

Potwierdzenie odbioru pisma

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Protokół odbioru przedmiotu umowy

 


1. Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy

W dniu 11.08.2017 w załączniku "Pytania do przetargu" udzielono odpowiedzi na kolejne pytania.

W dniu 10.08.2017 poprawiono błąd w nazwie projektu we Wzorze umowy.

W dniu 07.08.2017 dodano załącznik Pytania do przetargu.

W dniu 04.08.2017 uległ zmianie Wzór umowy. Zostały doprecyzowane warunki gwarancji, kary umowne, poprawiono drobne błędny i wprowadzono drobne zmiany stylistyczne.

W dniu 04.08.2017 został załączony wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy.

W dniu 04.08.2017 uległo zmianie zapytanie ofertowe. Zmieniono podpunkt o wykluczeniach.

W dniu 04.08.2017 uległa zmianie Specyfikacja. Doprecyzowano pojęcie "wykorzystanie komercyjne".

 

Deklaracja antykorupcyjna

Specyfikacja przedmiotu zamówienia 04.08.2017

Zapytanie ofertowe 04.08.2017

Formularz ofertowy

Wzór umowy dostawy sprzętu komputerowego RSL

Protokół odbioru przedmiotu umowy

Pytania do przetargu 11.08.2017

Form 2-PE-20 Klauzula Antykorupcyjna

Form 4-PE-20 Potwierdzenie

Form 6-PE-21 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych PL Kolor

Copyright www.rls.rh.pl

Ta strona używa plików cookies | Polityka Prywatności