REMONTOWA LNG SYSTEMS LOGO

Informacja o projekcie

Informujemy, że dn. 01.12.2017 r. Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. rozpoczęła realizację nowego projektu pn:

"Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu dystrybucji LNG w oparciu o kriogeniczne kontenery zbiornikowe”

Projekt - Action no 2016-PL-TM-0268-S - współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Agencja zarządzająca UE - Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)
Program: "Łącząc Europę"

Opis i cel projektu:

Celem działania jest zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG. Głównym zadaniem stacji będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników kontenerowych LNG. Umożliwi to dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu (włączając nieeksploatowany do tej pory w tych celach transport kolejowy, śródlądowy i morski). Dodatkową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania L-CNG. Stacja pilotażowa zlokalizowana będzie w Sławkowie (woj. Śląskie) na terenie Euroterminala kolejowego w sąsiedztwie kluczowych szlaków transportowych korytarza sieci TEN-T.

W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in następujące zadania:
1. Koordynacja i zarządzanie projektem
2. Projekt instalacji pilotażowej
3. Budowa instalacji pilotażowej
4. Pilotaż i prace studyjne
5. Działalność informacyjno promocyjna

Głównym rynkiem dla wdrożeń rozwiązań, które zostaną wypracowane w ramach projektu będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Wartość projektu

1.890.582,00 EUR
w tym dofinansowanie z Programu "Łącząc Europę": 945.291,00 EUR

 

Okres realizacji projektu

1 grudnia 2017r. – 3 grudnia 2020r.

 

Copyright www.rls.rh.pl

Ta strona używa plików cookies | Polityka Prywatności