REMONTOWA LNG SYSTEMS LOGO

 
Informacja o projekcie
 
Informujemy, że Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Wrocławską, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego pn.
 
Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej’
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa ‘Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa’.
Działania 1.1 ‘Projekty B+R przedsiębiorstw’.
Poddziałania 1.1.1 ‘Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’ POIR 2016r.
 
Opis projektu:
W ramach projektu wypracowane zostaną rozwiązania umożliwiające wykorzystanie paliwa LNG w jednostkach pływających, pojazdach drogowych i kolejowych, dzięki zastosowaniu efektywnych energetycznie i zasobowo rozwiązań technologicznych.
Głównym rynkiem dla wdrożeń rozwiązań, które zostaną wypracowane w ramach projektu będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 
Cele projektu:
Rozwój efektywnych energetycznie mobilnych systemów zasilania umożliwiających wykorzystanie LNG jako paliwa w jednostkach pływających, pojazdach drogowych i kolejowych poprzez opracowanie innowacyjnych elementów systemów zasilania LNG, m.in.:
  • Zbiorniki LNG o zoptymalizowanych parametrach konstrukcyjnych
  • Odzysk mocy chłodniczej
  • Ponowne skroplenie gazu odprowadzonego ze zbiornika
 
 
Wartość projektu
15.253.226,19 zł
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7.911.554,75 zł
 
Okres realizacji projektu
3 lipca 2017r. – 1 lipca 2022r.

Copyright www.rls.rh.pl

Ta strona używa plików cookies | Polityka Prywatności