REMONTOWA LNG SYSTEMS LOGO

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Ochrona Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, jak poniżej:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Remontowa LNG Systems Sp.z o.o.
ul. Sobieskiego 42, 84 - 230 Rumia
NIP 95800033970
REGON 191056699

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,  jak też innymi przepisami prawa, wynikającymi z wykonywania zadań przez Administratora;

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dotyczą,
- sprostowania danych osobowych,
-  żądania usunięcia danych osobowych,
-  żądania ograniczenia przetwarzania,
-  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-  prawo do przenoszenia danych,
-  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych    Osobowych

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe;

7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

-  tel. + 48 505607567
- e-mail: iod@rls.rh.pl

Copyright www.rls.rh.pl

Ta strona używa plików cookies | Polityka Prywatności